Průvodce EPA prostorem

Pokyny pro vytvoření ESD chráněné oblasti (EPA)

Implementace ESD bezpečných materiálů a produktů by měla být prováděna podle specifické logické ESD strategie. Bez těchto specifických ESD postupů nemá instalace ESD bezpečných produktů žádný smysl. Proto doporučujeme provést předběžný audit popsaný v plánu ESD přístupu.

Plán ESD přístupu musí vycházet z nedávných záznamů společnosti a obsahovat přehled opatření, která je třeba přijmout v oblasti ochrany proti statické elektřině, jakož i zařízení v této souvislosti. Rozlišuje se mezi nezbytnými, přednostními a doporučenými zařízeními, která mohou být realizována za delší dobu.

Obvykle používané výrazy:

  • ESD (Electrostatic discharge): elektrostatický výboj.
  • ESDS (Electrostatic discharge sensitive): citlivé na elektrostatický výboj.
  • EPA (ESD protected area): chráněná oblast ESD.
  • Fc (Faraday cage): Faradayova klec.
  • Pink Poly: plastové fóliované výrobky s nenabíjejícím se (růžovým) povlakem (antistatickým).
  • Shielding: obalové materiály s metalizovanou (vodivou) vrstvou, které mají funkci Faradayovy klece.

ESD chráněná oblast

1. Stolní ionizátor 13. Sběr dat
2. Balicí materiály 14. Držák DPS
3. Zemnicí box 15. Štítky a značení
4. Měřiče a monitory 16. Podlahová označovací páska
5. ESD páska 17. ESD podlahová podložka
6. Sondy 18. Uzemňovací náramek
7. ESD lahvičky 19. ESD obuv nebo patní pásky
8. ESD pracovní podložka 20. ESD pracovní plášť
9. Měřič povrchového odporu 21. Údržba ESD podlahy
10. Zemnicí kabely 22. ESD odpadkový koš
11. Nadhlavní ionizátor 23. Zpracování dokumentů
12. Stinicí sáčky  

A. První krok: vypracování procedury ESD

Nejprve by mělo být jasně definováno, které zóny jsou EPA a které nejsou. Přístup k těmto oblastem může být umožněn pouze těm, kteří si uvědomují a dodržují předepsaná opatření. Tento požadavek platí pro všechny, soukromé provozovatele, vedení, dočasné zaměstnance, subdodavatele, personál údržby, návštěvníky, atd.

Obecný zájem: správné nastavení relativní vlhkosti.

B. Druhý krok: obecná opatření

1. Značení EPA

Veškeré oblasti, kde se provádí ESD bezpečná práce, by měly být takto označeny. Pomocí speciálních výstražných štítků ESD nebo samolepek a/nebo podlahových pásek může být EPA prostor jasně označen.

Vymezení a definování EPA (ESD chráněné oblasti) zajistí, aby nedocházelo k nedorozuměním a nekontrolovaným vstupům do těchto kritických oblastí.

2. Zajištění vstupu do EPA

Pro kontrolu uzemňovacích náramků, zemnicích kabelů a ESD obuvi či patek je třeba na vstupním místě do EPA zajistit a instalovat zkušební stanici na zemnicí náramky a obuv. Rovněž zde můžete kontrolovat náramky a uzemňovací kabely terénních servisních sestav od všech zaměstnanců. Doporučuje se, aby zaměstnanci na kontrolním seznamu, vysícím vedle testeru, vyplňovali datum a iniciály.

Pro ještě větší kontrolu vstupu do EPA prostor, můžete kromě testeru náramků a obuvi instalovat také vstupní turnikety, které propouští zaměstnance pouze při splnění požadovaných norem.

3. ESD obuv

Stejné principy se týkají také konkrétních osob. Chceme-li vstoupit do EPA, musíme kontrolovat naši bezpečnou ESD obuv. Rozsah je velmi široký a existuje rozdíl mezi ESD bezpečnou a ESD bezpečnostní obuví.

Při práci v ESD bezpečné obuvi důsledně před vstupem do EPA kontrolujte svou obuv a uzemňovací náramky.

4. ESD pracovní oděv

Důrazně se doporučuje nošení ESD oděvu. Tření běžného oblečení při pohybu způsobuje nahromadění náboje. ESD oděv chrání citlivé součástky před tímto náboje. K dispozici máte různé druhy oblečení - od ESD kalhot, trik a mikin až po ESD pláště.

Velmi důležité je také použití ESD rukavic nebo prstových návleků.

Proč je ESD oblečení tak důležité? Podívejte se na následující video.

5. ESD bezpečné pracoviště

Vytvoření ESD bezpečného pracoviště je nutné pro práci s citlivými součástkami. Stejně jako personální uzemnění je důležité také uzemnění celé pracovní plochy a všech vodorovných polic. ESD pracovní a průmyslové stoly zajistí, že pracoviště bude mít požadované vlastnosti.

U výběru stolu to však nekončí. Široká škála příslušenství zajistí vysokou variabilitu pracoviště a ergonomické provedení zvyšuje produktivitu práce.

6. Uzemnění

Norma ESD IEC 61340-5-1 / 5-2 říká, že když člověk vykonává svoji práci, musí nosit uzemňovací náramek. Ten je propojen se zemnicím boxem umístěných na pracovní desce stolu. Je zřejmé, že stejně tak musí být uzemněny všechny pracovní plochy a police, což se provádí pomocí zemnicích boxů a kabelů.

Lze použit také „hands free“ uzemnění ESD operátorů pomocí uzemnitelného pláště. Při práci nepřekáží přívodní kabel náramku, který je běžně připojen do zemnicí zdířky pod pracovní deskou nebo přímo na podložku na pracovním povrchu.

7. Nářadí

ESD nářadí je velmi důležité, neboť přichází do přímého kontaktu s ESD citlivými komponentami. Proto se důrazně doporučuje používat ESD bezpečné nářadí - ESD kleště, pinzety, šroubováky, atd.
 

8. ESD židle

Nabízíme širokou škálu ESD kancelářských a průmyslových židlí, které poskytují jistotu a záruku, že sedadla jsou skutečně ESD bezpečná.

S touto oblastí úzce souvisí otázka ergonomie pracovního místa. Správně nastavené pracoviště výrazně snižuje únavu operátora a prodlužuje dobu jeho soustředění. Pro práci vsedě jsou ideální ergonomické židle s možností nastavení výšky a hloubky opěrky zad. Pro práci vestoje jsou ideální ESD židle Flex.

9. Vozíky

Pro přepravu zboží v rámci EPA prostor je důležité, aby tření koleček nevytvářelo statický náboj. ESD vozíky splňují tyto podmínky a navíc poskytují širokou škálu variant a provedení, která se hodí pro každé využití.

Ne vždy je práce omezena pouze na jediné pracoviště. Nářadí a nástroje se musí přesouvat podle potřeby. Pro tuto situaci jsou ideální lehké průmyslové vozíky, zvyšující produktivitu až o 30%. Vozíky poskytují dodatečný prostor na práci nebo skladování a lze je používat kupříkladu k přepravování různých položek, k uložení měřicích jednotek a udržování vyrovnávací zásoby na výrobní lince.

10. ESD bezpečné obaly

Všechny ESDS komponenty a desky plošných spojů by měly být skladovány a přepravovány v ESD bezpečném obalu s funkcí Faradayovy klece. Lze využít statické stinicí sáčky nebo nádoby z vodivého plastu. Stinicí sáčky lze utěsnit. ESD obaly by měly být opatřeny speciálním výstražným štítkem.
 

11. ESD sáčky

Růžové polyetylenové výrobky, jako jsou sáčky na ruční balení nebo bublinkové fólie, jsou antistatické. Tyto výrobky však nemají funkci KvF a jsou určeny především jako nenabíjející se a jednorázové obaly pro dočasné použití používané pouze v EPA. Antistatický povlak se z plastu vytrácí, a to zejména pod vlivem UV záření, a po určité době ztrácí svůj účinek (typická růžová barva se v tomto případě stává bledější).

12. Pozor na statické materiály

Prvním a nejdůležitějším krokem pro ESD bezpečnou práci je ujistit se, že v EPA prostorách nejsou žádné statické materiály. Používáním statických dobíjecích (obalových) materiálů, kelímků na kávu, plastových složek, odpadkových pytlů, apod. byste se v EPA měli vyhnout, kdykoli je to možné.

13. Měření a testování

Pro zajištění adekvátní vnitřní kontroly je důrazně doporučeno, aby ESD koordinátor používal v rámci společnosti povrchový snímač odporu a elektroměr.  Tyto měřicí přístroje slouží k ověření, že vybavení EPA prostoru je v souladu s normou ČSN EN 61340 i v průběhu používání. Ověřují rezistanci pracovních povrchů, sedadel, podlahy, oděvů atd.
 

14. Podlaha

by měl odpovídat normě EN / IEC 61340. V případě optimalizace při práci vestoje lze využít anti-stresové ESD rohože. Údržba ESD podlahy by měla být prováděna pomocí vhodných čisticích prostředků. které zabraňují izolaci podlahy.

Vodivé či disipativní méně ekonomicky náročné ESD / antistatické podlahy určené pro ochranu před elektrostatickým nábojem. Lze si vybrat mezi ESD rohožemi o konkrétních rozměrech, ESD rolemi o určité šířce či ESD dlaždicemi, které se dají skládat do požadovaných rozměrů. U některých typů vynilových/pryžových materiálů se může použití kombinovat jak na antistatické podlahy, tak na antistatické pracovní povrchy stolů.

15. Skladování

Skladované součástky a produkty musejí být uloženy ve správném obalu a na zakázkových nosičích nebo skříních. Balení součástek citlivých na ESD musí být provedeno do vhodných obalů. Růžové sáčky chrání před statickým nábojem a mohou být používány pouze v rámci EPA. Citlivé součástky (bez pouzdra), které budou přepravovány mimo EPA, musí být umístěny v ochranných stinicích sáčcích nebo sáčcích s ochranou proti vlhkosti (pokud jsou náchylné k oxidaci).

16. Čištění a údržba ESD

Instalace ESD chráněné oblasti (EPA) je velmi důležitá a vyžaduje odborné znalosti. Ještě důležitější a často přehlíženou oblastí je udržování těchto EPA prostor. ESD vodivé (disipativní) povrchy, podlaha i pracovní stoly by měly být ošetřeny vhodnými čističi a čisticími ESD prostředky. Ty zajišťují zachování těch vodivých vlastností.

Použití ESD vysavačů podle ESD standardů je také vhodné.

17. ESD školení

Kromě toho, že je nutné přijmout nezbytná ESD opatření, je důležité, aby každý zaměstnanec, který je přímo nebo nepřímo v kontaktu s ESDS produkty, věděl o fenoménu ESD. Společnost ABE.TEC poskytuje speciální ESD kurzy a workshopy, které vysvětlují a ukazují nebezpečí při manipulaci s elektrostatickým nábojem a jak lze rozpoznat a chránit zařízení ESDS, které by mohlo být poškozeno ESD.

Dotaz k produktucaptcha

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Kontakty

Telefon pro objednávky: +420 466 670 035
E-mail na velkoobchod: abetec@abetec.cz
Technické dotazy: technik@abetec.cz
Reklamace: reklamace@abetec.cz
Servis: servis@abetec.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ve všech produktech