Správný výběr měřičů do EPA prostor

Správný výběr měřičů do EPA prostor
Datum: 08.01.2018
  | 
Kategorie: Antistatika
Pro EPA vyhrazený prostor je třeba na základě jeho vybavení stanovit účinný systém kontrol a jejich periody. Stanovuje se např. dle normy ČSN EN 61340. Dokumentace kontrol slouží zejména pro prokázání trvalého fungování systému.
     

E-booky zdarma

Školení v oblasti antistatiky

ESD inspekce

Pro EPA vyhrazený prostor je třeba na základě jeho vybavení stanovit účinný systém kontrol a jejich periody. Stanovuje se např. dle normy ČSN EN 61340. Dokumentace kontrol slouží zejména pro prokázání trvalého fungování systému.

Základními prostředky k tomu, aby pracoviště a činnosti na něm prováděné trvale odpovídaly požadavkům na ochranu elektrostaticky citlivých součástek, jsou kontroly parametrů materiálů, vybavení a zapojení vyhrazeného prostoru a školení personálu. Tyto kontroly bezprostředně souvisí se systémy řízení a zabezpečování jakosti, jako jsou například normy systému ISO 9000. Je velmi důležité jakým způsobem budou kontroly ESD a školení začleněny do systémů řízení jakosti. Stále se objevují příklady, kdy nevhodně aplikovaný systém řízení jakosti spíše komplikuje, prodlužuje a prodražuje procesy. Zavedený systém jakosti, včetně systému antistatické ochrany, by měl sloužit firmě, nikoli naopak.

Pro daný vyhrazený prostor je třeba na základě jeho vybavení stanovit účinný systém kontrol a jejich periody. Stanovuje se např. dle normy ČSN EN 61340. Dokumentace kontrol slouží zejména pro prokázání trvalého fungování systému. Navržený systém kontrol je dobré zdokumentovat do interního předpisu.

Prvky denní kontroly

Denní kontrola je zaměřena na nejdůležitější prvky systému antistatické ochrany. Zajišťuje, aby základní vybavení ESD ochrany bylo pod trvalou kontrolou. Sestává ze tří částí – vizuální kontroly, kontroly nasazených náramků a obuvi. Všechny kontroly musí být vhodnou formou zdokumentovány a zjištěné nedostatky neprodleně řešeny. Nejčastější chybou bývá vynechání vizuální kontroly.

Následující tabulka uvádí systémové požadavky na předměty chránící před elektrostatickými náboji. Odpovídá EN 61340-5-1.

Požadavky jednotlivých položek Rezistance R [Ohm]
Systém s náramky R < 3,5 x 107
Systém osoba - obuv R < 3,5 x 107

Denní vizuální kontrola ověřuje, že všechna preventivní opatření pro vyhrazený prostor a balení jsou zjevně v pořádku. Prověřuje se spojení uzemňovacích kabelů, správné vybavení – zejména používání oděvu a přepravních vozíků, umístění a orientace ionizátorů. Kontroluje se zda ve vyhrazeném prostoru nejsou předměty generující elektrostatické náboje.

Kontrola nasazeného náramku a nasazené obuvi, případně pásků či návleků, prověřuje základní ochranná opatření vyhrazeného prostoru. Proto musí být prováděna odpovědně s maximální pozorností. Důležité je to pro správné upevnění náramků na ruku pracovníka a kontrolu celkové rezistance od ruky po zem. Pro tyto kontroly jsou k dispozici jednoúčelové testery náramků a obuvi, které mají nastavené potřebné meze, takže výsledkem zkoušky je zjištění „vyhověl – nevyhověl“. Záleží na vlastním vyhrazeném prostoru, jeho velikosti, průchodnosti apod., jestli tester bude umístěn na trvalém místě nebo si ho pracovníci budou předávat. Optimální je umístění testeru na trvalém místě hned u vstupu do vyhrazeného prostoru.

Alternativou denní kontroly náramků je jejich trvalé monitorování, které se však zatím příliš nerozšířilo. Důvody jsou hlavně ve vyšších nákladech na pořízení trvale monitorujících testerů, které vyžadují také trvalé napájení (síťový adaptér) a v některých případech i speciální náramek s dvojitým přívodním kabelem. Tyto testery vychází z parametrů modelu lidského těla a jsou většinou založeny na měření impedance připojeného pracovníka. Používají se při práci s drahými ECS.

Pásky na obuv pro jednoúčelové použití se kontrolují namátkově při nákupu a pak nasazené vždy před vstupem do vyhrazeného prostoru. Vizuální kontrolu provádí koordinátor ESD nebo jím pověřená osoba. Kontroly náramků a obuvi pak všichni pracovníci, případně návštěvníci, kteří je používají.

Tester uzemnění osob

Tester uzemnění osob je zařízení ke zkoušení zápěstního pásku a obuvi, které slouží k přezkoušení osobních zemnicích systémů před vstupem do EPA. K dispozici jsou i systémy umožňující elektronické zpracování kontrolních dat ve spojení s čtečkami čárového kódu či čipových karet. Je u nich i možnost navázání uvolnění vstupu do vyhrazeného prostoru na základě výsledku zkoušky. Jejich nespornou výhodou je elektronický záznam v reálném čase a všechny výhody s tím spojené jako např. prokazatelnost zkoušky, snadná archivace a přenos dat, možnost okamžitého nápravného opatření.

Pokud používáte antistatické sedadlo a podlahu jako základní cestu uzemnění, nezapomínejte na kontrolu sedadel. Nabízíme uzpůsobený měřicí přístroj Pocket Meg Seating.

Jak měřit elektrostatické napětí na pracovišti

Na některých výrobních linkách v elektroprůmyslu může být žádoucí nepřetržitě (kontinuálně) sledovat a měřit nebezpečná elektrostatická napětí. Následující tabulka uvádí napětí statické elektřiny generované na pracovištích výroby a montáže elektroniky bez antistatického ošetření. Je z ní patrný také velký vliv relativní vlhkosti vzduchu na velikost tohoto napětí.

  Napětí náboje (V)
  Relativní vlhkost 10-20% Relativní vlhkost 65-90%
Přecházení po koberci 35 000 V 1 500 V
Přecházení po PVC podlaze 12 000 V 250 V
Pracovník na pracovišti 6 000 V 100 V
PVC obálky na pracovní instrukce 20 000 V 12 000 V
Běžné plastové sáčky na pracovišti 7 000 V 600 V
Sedadlo vycpané uretanovou pěnou 18 000 V 15 000 V

Jak měřit/monitorovat elektrostatické napětí na pracovištích?

Kategorie produktů

Youtube Testery a měřicí přístroje
Youtube Testery náramků a obuvi
Youtube Sady pro měření rezistance (povrchového odporu)
Youtube Přístroje pro nepřetržité monitorování
Youtube Přístroje pro měření velkých odporů
Youtube Měřiče elektrostatického pole
Youtube Testery ESD událostí
Youtube Vstupní turnikety
Youtube Školení a workshopy z oblasti antistatiky
Youtube Akreditovaná inspekce ESD vlastností podlah a předmětů
Youtube Audit EPA prostor

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ve všech produktech