Jaký typ sáčků zvolit pro balení elektrostaticky citlivých součástek

Jaký typ sáčků zvolit pro balení elektrostaticky citlivých součástek
Datum: 17.05.2018
  | 
Kategorie: Antistatika
Jaký je rozdíl mezi antistatickým, vodivým, stínícím sáčkem a sáčkem s bariérou proti vlhkosti? A jaký typ zvolit? To se dozvíte v tomto článku.

 

     

E-booky zdarma

Školení v oblasti antistatiky

ESD inspekce

Výběr ESD sáčku

Pro balení součástek citlivých na elektrostatický výboj rozlišujeme několik typů sáčků, které se liší nejen svým materiálem, ale především svými vlastnostmi. Populární desky plošných spojů (DPS) jsou typicky chráněny před ESD při skladování nebo přepravě, a to právě ESD ochrannými sáčky. "95% ESD kontrolních programů používá stínicí sáčky", tvrdí Jim McKeon z firmy Desco / Charleswater, "protože zvyšují důvěru programů a činí program spolehlivější".

Na trhu existuje několik typů ESD sáčků, od růžového polyesteru až po metalizovanou vakuovou bariéru proti vlhosti (MBV). Který sáček je pro danou práci správný? Jaký typ ochrany potřebuje vaše elektronická deska nebo zařízení? Proč je tolik možností ESD sáčků?

Historie ESD sáčků

Vývoj ESD balicích sáčků a návrhu obalového materiálu byl kompromisem mezi různými žádanými faktory. V ideálním případě uživatelelé hledají materiály na ESD sáčky, které kombinují nízké náklady s nesčetnými vlastnostmi, jako jsou:

  • vysoká účinnost ESD stínění,
  • trvalé antistatické vlastnosti, 
  • výkon nezávislý na vlhkosti,
  • odstranění kontaminace a korozivosti baleného obsahu,
  • vynikající vlastnosti bariéry proti vlhkosti,
  • tepelná těsnost a průhlednost fólie, aj.

Tradičně jsou statické stínící sáčky vyrobeny nanášením tenkého kovového povlaku, jako je hliník, na antistatický polyesterový filmový podklad. Metalizovaná vrstva chrání zařízení v sáčku od elektrostatického pole, zatímco izolační vrstva zabraňuje přímému kontaktu s potenciálním ESD nebezpečím. Na opačném konci nabídky jsou jednoduché obaly, které jsou průhledné nebo růžové, označované jako antistatické či disipativní, což je jejich jediná vlastnosti.

V minulých letech vyvinuli výrobci řadu nových staticky disipativních materiálů, které minimalizují triboelektrický efekt a a současně nabízejí lepší odolnost proti propíchnutí a vyšší trvanlivost. Delší životnost je obzvláště atraktivní vlastností většiny ESD sáčků, do kterých se vkládají předměty s ostrými hranami nebo osazenými deskami plošných spojů, neboť se minimalizuje nebezpečí perforace pytlů.

Typy ESD sáčků

Podívejme se na aktuální technologie ESD sáčků. V podstatě existují tři typy nebo kategorie: antistatické sáčky, disipativní sáčky a sáčky s kovovou vrstvou. Poslední dvě jmenované kategorie jsou obvykle špičkovými nabídkami výrobců ESD sáčků a nabízejí tři kombinované vlastnosti ochrany:

  1. antistatiká
  2. disipativní
  3. stínicí

A. Antistatické sáčky

Antistatické sáčky jsou typicky potaženy topickým antistatickým prostředkem, který napomáhá minimalizaci tvorby statické nerovnováhy vznikající triboelektrickým efektem nebo kontaktem a separací. Některé antistatické sáčky jsou vyrobeny z antistatických vrstev zabudovaných do filmu. Jsou obvykle spolehlivější a čistší. Dobrý sáček má antistatické vlastnosti na vnitřní i vnější straně fólie.

 

 

B. Disipativní sáčky

Sáčky s povrchovým odporem filmu v disipativním rozmezí jsou preferovanější, neboť se náboj rozptyluje napříč celému povrchu regulovanou rychlostí. Většina disipativních sáčků má také antistatické vlastnosti. Jedná se o dobré sáčky pro všeobecné použití, musí však být využívány v nekritickém prostředí, ideálně pouze v rámci jednoho EPA prostoru.

C. Kovové stínící sáčky

Metalizované stínící sáčky mají kovovou fólii zabudovanou do konstrukce vakuového filmu nebo potaženou na existující vrstvy. Tento kovový film působí jako elektrický štít proti elektrickým výbojům z vnější strany sáčku. V závislosti na energii, době trvání výboje a tloušťce kovové fólie se ESD událost rozšiřuje po vnějším povrchu kovového filmu a pokud je sáček plně uzavřen, tedy je zcela utěsněn, pak nabíjecí proud z ESD události zcela zůstane na vnější straně kovového filmu. Vzniká tak oblast, která neobsahuje žádné elektrostatické pole uvnitř sáčků a chrání tak obsah uvnitř. Tento účinek je známý jako efekt Faradayovy klece a běžně se používá při kontrole ESD pomocí metalizovaných stínících sáčků, vodivých sáčků a vodivých boxů s krytem.

Existují dva běžné typy kovových stínících sáčků, které se liší konstrukcí - sáčky s vnitřním a sáčky s vnějším pokovením. Oba typy poskytují podobné statické stínění s malými měřitelnými rozdíly ve většině současných zkušebních metod.

Sáčky s vnějším pokovením (metal-out) vyžadují složitější výrobní postup, proto je jejich cena v porovnání se svým protějškem vyšší.  Hlavní problém souvisí s blízkostí kovové vrstvy k vnějšímu povrchu. Poškrábání této vrstvy může způsobit jejich nižší efektivitu. 

Sáčky s vnitřím pokovením (metal-in) jsou jednodušší na výrobu, proto je jejich cena obvykle nižší. Výhodou je delší životnost a spolehlivější ochrana před poškrábáním. Pokud je však důležitá citlivost rf pole, rychlé vybíjení elektrostatické události na vysoce vodivé vnější vrstvě kovového sáčku může způsobit vyšší vyzařované pole. To může vyvolat obavy o předměty uvnitř sáčku nebo v blízkosti sáčku.

D. Sáčky s ochranou proti vlhkosti (MVB)

Ochranné sáčky s bariérou proti vlhkosti jsou speciální podskupinou kovových stínících sáčků, protože mají vlastnosti EMI-RFI-ESD stínění. To je dosahováno hlavně použitím mnohem silnější vrstvy kovu (asi 10x tlustší než u standardních metalizovaných sáčků), která v porovnání s klasickými stínícími sáčky zabraňuje rychlosti přenostu vlhkosti (MVTR) až více než dvacetkrát.

Obecně platí, že pokud ukládáte ESDS zařízení po delší dobu (6 měsíců nebo déle) nebo pokud je zařízení citlivé na korozi, měli byste tyto materiály buď uložit do sáčku s bariérou proti vlhkosti (MVB) s vysoušecím sáčkem absorbujícím všechnu utěsněnou vlhkost, nebo skladovat zařízení ve stínícím sáčku s vnitřní kovovou vrstvou (metal-in) s vysoušecím sáčkem. Rozdíl mezi MVB filmem a vnitřním pokovením je asi 1 magnituda v rychlosti přenosu vlhkosti (gramy vody / 100 in2 / 24 hodin při 100 oF). Zařízení ESDS citlivá na vlhkosti by měla být vždy zabalena v MVB sáčcích.

V obou případech musí být sáčky dobře utěsněny tak, aby správně udržovaly vhkost.

Kontrola ESD sáčků

ESD sáčky by měly být před opakovaným používáním kontrolovány interním plánem statistického vzorkování, protože mají obvykle konečnou životnost. Pokud je program ESD ochrany vytyčen velmi dobře a je extrémně disciplinovaný, můžete dosáhnout toho, že hrozba ESD událostí téměř zmizí jak v manipulačním, tak v transportním procesu.

Většina ESD programů používá stínící sáčky, protože zvyšují úroveň důvěry a zjednodušují manipulaci. Stíněné sáčky slouží dvěma účelům, které brání tomu, aby součásti citlivé na ESD byly nabíjeny indukčním polem, a minimalizují poškození z přímého kontaktu s ESD událostí. Některé vysoce kvalitní fólie vydrží až 30 kV výboj.

Porovnání ESD sáčků

METAL IN Vlastnosti tyto sáčky zajišťují stínění elektrostatického pole, pokud jsou řádně utěsněny zakalená kovová vrstva více než 40% propustnost světla nejčastější ochranný obal na trhu  
Benefity delší životnost, nákladově efektivní a trvanlivé umožňuje identifikaci obsahu sáčku snadné získání, efektivní z hlediska nákladů  
METAL OUT Vlastnosti kovová vnější vrstva odolnost proti oděru propustnost světla větší než 40%  
Benefity rychlejší rozptýlení náboje při uzemnění nižší zadržování náboje umožňuje identifikaci obsahu sáčku  
EMI-MVB Vlastnosti víceúčelové polyesterová vrstva polyethylenová vrstva extra tlustá kovová vrstva (10x silnější)
Benefity chrání obsah před ESD, vlhkostí a EMI / RFI poskytuje pevnost v tahu pevnost proti propíchnutí a možnost tepelného uzavírání výrazně zvyšuje ochranu EMI / RFI a MVB
DISIPATIVNÍ Vlastnosti povrch filmu v rozmezí disipativních odporů mohou být velmi transparentní většinou nezávislé na vlhkosti    
Benefity řízené vybíjení při uzemnění maximální optická průhlednost pro vizuální identifikaci a čtení čárových kódů nedochází k opotřebování elektrických vlastností    
ANTISTATICKÉ Vlastnosti jednoduchý design a konstrukce antistatické činidlo nebo film na / uvnitř materiálu ideální pro hardwarovné nebo neESD sestavy    
Benefity nízké náklady minimalizuje tribonabíjení doplněk celkového ESD programu    
Materiál Prahové napětí poškození (V)
  Nové sáčky Použité sáčky*
vodivá lepenka 2 500  
izolační sáček 4 000  
antistatický (růžový) sáček** 4 500  
staticky disipativní sáček 5 000 - 6 000  
antistatická bublinková fólie** 4 500 - 6 500 6 000
antistatická pěna** > 6 500  
kovový stínící sáček (všechny 3 typy) 6 500 - 8 000 5 000 - 6 000
* nové sáčky byly zmačkány nebo složeny pro simulování použití
** antistatické sáčky se mohou časem vysušit a stát se tak obrovským statickými generátory

Výše uvedená tabulka byla vytvořena pomocí souboru pokusů provedených společností Lucent Technologies. Napětí udává úroveň, při které bylo zařízení poškozeno přímým vybitím do sáčku. Ukazuje se, že metalizované stínící sáčky jsou při prvním použití nejbezpečnější, ale při opakovaném použití se jejich úroveň degraduje na úroveň ESD ochrany poskytované např. antistatickou bublinkovou fólií.

Poznámka: bublinková fólie využívá vzduchovou mezeru (odstup) a dielektrikum vzduchu jako ochranný prostředek pro zadržení škodlivého ESD. Pro ESD z elektrody o průměru 10 cm je délka jiskřiště asi 0,12 palce na každý 10 kV špičkového napětí při 760 mmHg a 25 oC, která vzduchová mezera musí být mnohem větší, než jiskřiště, aby byla zajištěna přiměřená ochrana proti ESD.

Jaký typ sáčků zvolit?

Obecně platí, že antistatické, disipativní a vodivé sáčky jsou vhodné pro manipulaci a skladování sáčků pouze v rámci jednoho EPA prostoru. V okamžiku, kdy zařízení opouští EPA prostor, mělo by být chráněno uvnitř stínícího sáčku.

Předmět neopustí EPA prostor či jiné nekritické prostředí?

Předmět opouští EPA prostor či jiné nekritické prostředí?

Předmět je citlivý na vlhkost nebo bude dlouhodobě uskladněn (více než 6 měsíců)?

Kategorie produktů

Youtube Antistatické a disipativní sáčky
Youtube Vodivé sáčky
Youtube Sáčky s kovovou stínící vrstvou (metal-in a metal-out)
Youtube Sáčky s bariérou proti vlhkosti (MVB)
Youtube Bublinkové antistatické a stínící sáčky
Youtube Vysoušecí sáčky pro absorpci vlhkosti
Youtube Indikátory vlhkosti

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech