Politika kvality

Politika kvality

Společnost ABE.TEC, s.r.o. patří mezi přední společnosti na českém i slovenském trhu, která dodává zařízení, výrobky a materiály, poskytuje služby, poradenství a kontrolní činnost především pro výrobní firmy v elektrotechnickém průmyslu.

Vedení společnosti ABE.TEC, s.r.o. v rámci celé společnosti vyhlašuje v zájmu udržení a zlepšení pozice na trhu následující strategické záměry politiky kvality:

1. Maximální plnění všech požadavků zákazníka ve všech oblastech, které společnost nabízí.
2. Využívání vhodné progresivní technologie pro trvalé zvyšování kvality dodávaných produktů.
3. Neustálé zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců.
4. Rozšiřování oblasti nabízených produktů a tím zlepšování péče o zákazníka.
5. Při provádění kontrolní, poradenské činnosti a činnosti inspekčního orgánu garantovat zákazníkovi nestrannost, důvěrnost a způsobilost.
6. Součástí strategie rozvoje společnosti je starost o sociální zabezpečení zaměstnanců a o životní prostředí.

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedených strategických záměrů v rámci celé společnosti zavazuje:

 • politiku kvality ročně upřesňovat do hodnotitelných nebo měřitelných cílů kvality,
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem zaměstnancům společnosti,
 • 1x ročně kontrolovat plnění cílů kvality a neplnění cílů řešit stanovením opatření k nápravě,
 • 1x ročně kontrolovat plnění důvěrnosti a nestrannosti,
 • 1x ročně provádět analýzu a vyhodnocení rizik v návaznosti na požadavky systému řízení kvality společnosti a inspekčního orgánu,
 • plánovat a uvolňovat nezbytné zdroje pro splnění cílů kvality,
 • průběžně zlepšovat zavedený systém řízení kvality.

Zaměstnanci společnosti se zavazují:

 • důsledně a přesně dodržovat postupy stanovené dokumentací systému kvality a tím kvalitně plnit všechny zadané úkoly,
 • svou prací a svým vystupováním jakožto reprezentant společnosti, pomáhat budovat její dobré jméno a stabilizovat pozici u zákazníků,
 • odpovídat za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chyb důslednou samokontrolou výsledku své práce před jejím předáním spoluzaměstnancům nebo zákazníkovi,
 • předkládat náměty ke zlepšení činnosti společnosti,
 • k loajalitě ke společnosti a jejím strategickým záměrům.

 

Datum: 1. 9. 2023

Ing. Martin Abel
ředitel společnosti

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech