Politika kvality

Politika kvality

Společnost ABE.TEC, s.r.o. patří mezi přední společnosti na českém i slovenském trhu, které dodávají zařízení, výrobky a materiály, poskytuje služby, poradenství a kontrolní činnost především pro výrobní firmy v elektrotechnickém průmyslu.

Vedení společnosti ABE.TEC, s.r.o. v rámci celé společnosti vyhlašuje v zájmu udržení a zlepšení pozice  na trhu následující strategické záměry politiky kvality:

 1. Maximální plnění všech požadavků zákazníka ve všech oblastech, které společnost nabízí.
 2. Využívání vhodné progresivní technologie pro trvalé zvyšování kvality dodávaných produktů.
 3. Neustálé zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců.
 4. Rozšiřování oblasti nabízených produktů a tím zlepšování péče o zákazníka.
 5. Při provádění kontrolní, poradenské činnosti a činnosti inspekčního orgánu garantovat zákazníkovi způsobilost, důvěryhodnost a nestrannost.

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedených strategických záměrů v rámci celé společnosti zavazuje:

 • politiku kvality ročně upřesňovat do hodnotitelných nebo měřitelných cílů kvality,
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem zaměstnancům společnosti,
 • 1x ročně kontrolovat plnění cílů kvality a neplnění cílů řešit stanovením opatření k nápravě,
 • 1x ročně kontrolovat plnění důvěryhodnosti a nestrannosti,
 • 1x ročně provádět analýzu a vyhodnocení rizik v návaznosti na požadavky systému řízení kvality společnosti a inspekčního orgánu,
 • plánovat a uvolňovat nezbytné zdroje pro splnění cílů kvality,
 • průběžně zlepšovat zavedený systém řízení kvality.

Zaměstnanci společnosti se zavazují:

 • důsledně a přesně dodržovat postupy stanovené dokumentací systému kvality a tím kvalitně plnit všechny zadané úkoly,
 • odpovídat za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chyb důslednou samokontrolou výsledku své práce před jejím předáním spoluzaměstnancům nebo zákazníkovi,
 • předkládat náměty ke zlepšení činnosti společnosti,
 • k loajalitě ke společnosti a jejím strategickým záměrům.

Datum: 11. 1. 2018

Ing. Martin Abel
ředitel společnosti

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ve všech produktech