Peníze pro ty, kteří si nemohou pomoci sami

Kolektivu společnosti ABE.TEC není lhostejný osud těch, kteří neměli to štěstí a do vínku nedostali stejné šance jako my ostatní nebo se jim přihodilo něco, co nemohli ovlivnit. Přispíváme jim tím nejjednodušším způsobem, a to sponzorskými dary.

Společnost ABE.TEC, s.r.o. přispívá následujícím sdružením:

Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

Downův syndrom (DS) není nemoc v klasickém slova smyslu, je to genetická anomálie s důsledky na celý život. Downův syndrom provází řada typických příznaků ve zjevu (šikmo posazené oči, nižší postava, krátký krk), náchylnost k určitým nemocím (změněná funkce štítné žlázy, nemoci respiračního traktu, srdeční vady, snížená imunita, poruchy zraku a sluchu), vždy je přítomna mentální retardace různého stupně.

Zkušenosti odborníků a rodičů z vyspělých zemí dokládají, že vývoj dětí s DS probíhá vcelku normálně, ale je mnohem zdlouhavější, pomalejší, proto jejich výchova a učení vyžaduje specifický přístup. Obecně je základní diagnózou míň ovlivněná emocionální a sociální stránka dítěte, motorický vývoj a vývoj řeči jsou poznamenány mnohem více.

Podle nejnovějších údajů se na celém světě rodí každoročně přibližně 100 000 novorozenců s DS - tj. na každých 700 živě narozených dětí připadá jedno dítě s DS. V ČR se v posledních letech rodilo přibližně 70 dětí s Downovým syndromem, což představuje 1 dítě s DS na 1500 živě narozených dětí. Avšak přes značné úspěchy prenatální diagnostiky, zejména vývojem nových screeningových vyšetření, je během těhotenství odhalena pouze necelá polovina případů této chromozomální aberace. V ČR se např. v roce 1995 narodilo 66 dětí s DS a ve 46 případech bylo na základě prenatálně diagnostikované anomálie Downův syndrom těhotenství ukončeno.

Společnost ABE.TEC přispívá dětem s DS na zlepšení možností pro jejich vzdělání. Snahou Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem je umožnit dětem umět se postarat sám o sebe a začlenit se do společnosti, což je kromě lásky blízkých i podle nás ten největší dar, ke kterému jim můžeme pomoci.

http://www.downsyndrom.cz/

Dalším zařízením, kterému společnost ABE.TEC přispívá sponzorským darem je

Hospic Anežky České, Středisko Oblastní charity Červený Kostelec

Jedná se o první modelové zařízení v ČR založené v roce 1994 a uvedené do provozu v roce 2006. Zřizovatelem je Diecézní charita v Hradci Králové a odborným garantem je ČANT - Česká asociace nádorové terapie. Poslání hospice je pomáhat terminálně nemocným pacientům s převážně onkologickým onemocněním a jejich rodinám, poskytovat celistvou individuální péči a paliativní léčbu, podporovat pacientovy vztahy s rodinou a dalšími blízkými osobami, nabízí ubytování i spacientem, časově neomezené návštěvy, odborné poradenství i lidskou blízkost. O nemocné a jejich blízké pečuje vedle lékařů, zdravotnického a pečovatelského personálu také sociální pracovnice, psychoterapeut, kněz a ochotní dobrovolníci a stážisté, atd. Cílem je, aby pacienti žili co nejplněji až do poslední chvíle svého života, obklopeni osobami, pro které mají jedinečnou hodnotu.

http://www.hospic.cz/

 

Klub Stonožka

Sociálně aktivizační služba, jejímiž klienty jsou osoby s postižením - mentálním, fyzickým i kombinovaným. Pravidelné aktivity: muzikoterapie, družkonožka, plavání, hipoterapie, rehabilitační plavání, bowling, akce klubu ( kino, výstavy,divadlo...), taneční kroužek, pěstitelství, solná jeskyně atd. Nákupem vonných visaček do auta, které byly vyrobeny s obrázky postižených dětí jsme přispěli na výstavbu rehabilitačního centra na Dívčím Hradě.

Rehabilitační centrum pro postižené

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ve všech produktech