Peníze pro ty, kteří si nemohou pomoci sami

Kolektivu společnosti ABE.TEC není lhostejný osud těch, kteří neměli to štěstí a do vínku nedostali stejné šance jako my ostatní nebo se jim přihodilo něco, co nemohli ovlivnit. Přispíváme jim tím nejjednodušším způsobem, a to sponzorskými dary.

Společnost ABE.TEC, s.r.o. přispívá následujícím sdružením:

Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

Downův syndrom (DS) není nemoc v klasickém slova smyslu, je to genetická anomálie s důsledky na celý život. Downův syndrom provází řada typických příznaků ve zjevu (šikmo posazené oči, nižší postava, krátký krk), náchylnost k určitým nemocím (změněná funkce štítné žlázy, nemoci respiračního traktu, srdeční vady, snížená imunita, poruchy zraku a sluchu), vždy je přítomna mentální retardace různého stupně.

Zkušenosti odborníků a rodičů z vyspělých zemí dokládají, že vývoj dětí s DS probíhá vcelku normálně, ale je mnohem zdlouhavější, pomalejší, proto jejich výchova a učení vyžaduje specifický přístup. Obecně je základní diagnózou míň ovlivněná emocionální a sociální stránka dítěte, motorický vývoj a vývoj řeči jsou poznamenány mnohem více.

Podle nejnovějších údajů se na celém světě rodí každoročně přibližně 100 000 novorozenců s DS - tj. na každých 700 živě narozených dětí připadá jedno dítě s DS. V ČR se v posledních letech rodilo přibližně 70 dětí s Downovým syndromem, což představuje 1 dítě s DS na 1500 živě narozených dětí. Avšak přes značné úspěchy prenatální diagnostiky, zejména vývojem nových screeningových vyšetření, je během těhotenství odhalena pouze necelá polovina případů této chromozomální aberace. V ČR se např. v roce 1995 narodilo 66 dětí s DS a ve 46 případech bylo na základě prenatálně diagnostikované anomálie Downův syndrom těhotenství ukončeno.

Společnost ABE.TEC přispívá dětem s DS na zlepšení možností pro jejich vzdělání. Snahou Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem je umožnit dětem umět se postarat sám o sebe a začlenit se do společnosti, což je kromě lásky blízkých i podle nás ten největší dar, ke kterému jim můžeme pomoci.

http://www.downsyndrom.cz/

Dalším zařízením, kterému společnost ABE.TEC přispívá sponzorským darem je

Hospic Anežky České, Středisko Oblastní charity Červený Kostelec

Jedná se o první modelové zařízení v ČR založené v roce 1994 a uvedené do provozu v roce 2006. Zřizovatelem je Diecézní charita v Hradci Králové a odborným garantem je ČANT - Česká asociace nádorové terapie. Poslání hospice je pomáhat terminálně nemocným pacientům s převážně onkologickým onemocněním a jejich rodinám, poskytovat celistvou individuální péči a paliativní léčbu, podporovat pacientovy vztahy s rodinou a dalšími blízkými osobami, nabízí ubytování i spacientem, časově neomezené návštěvy, odborné poradenství i lidskou blízkost. O nemocné a jejich blízké pečuje vedle lékařů, zdravotnického a pečovatelského personálu také sociální pracovnice, psychoterapeut, kněz a ochotní dobrovolníci a stážisté, atd. Cílem je, aby pacienti žili co nejplněji až do poslední chvíle svého života, obklopeni osobami, pro které mají jedinečnou hodnotu.

http://www.hospic.cz/

 

Klub Stonožka

Sociálně aktivizační služba, jejímiž klienty jsou osoby s postižením - mentálním, fyzickým i kombinovaným. Pravidelné aktivity: muzikoterapie, družkonožka, plavání, hipoterapie, rehabilitační plavání, bowling, akce klubu ( kino, výstavy,divadlo...), taneční kroužek, pěstitelství, solná jeskyně atd. Nákupem vonných visaček do auta, které byly vyrobeny s obrázky postižených dětí jsme přispěli na výstavbu rehabilitačního centra na Dívčím Hradě.

Rehabilitační centrum pro postižené

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech