Akreditovaný Inspekční orgán ABE.TEC, s.r.o.

Inspekční orgán ABE.TEC s.r.o., který působí v rámci společnosti ABE.TEC s.r.o., je akreditován dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posouzení shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci, jako Inspekční orgán, kategorie C.

Inspekční orgán provádí inspekce v oblasti „Inspekce požadavků na potlačování elektrostatického výboje (ESD)“ t.j.

  • akreditovaná ověření ESD vlastností jednotlivých předmětů

Akreditace byla udělena Českým institutem pro akreditaci o.p.s. Praha (ČIA).
ČIA uplatňuje princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem.

Akreditace i výstupy akreditovaných subjektů jsou uznávány ve všech členských státech v Evropské unii.

Akreditací inspekčního orgánu se rozumí posouzení shody zavedeného systému managementu kvality inspekčního orgánu se všemi kritérii mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17020. Osvědčení o akreditaci vydané ČIA je dokumentem potvrzujícím důvěryhodnost inspekčního orgánu a jeho způsobilost provádět inspekce v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení.
Osvědčení a příloha je k dispozici ve složce Certifikát (link) a na webových stránkách ČIA.

Vlastní inspekce je prováděna zaměstnanci Inspekčního orgánu ABE.TEC s.r.o. (inspektory) dle interního akreditovaného postupu, který vychází z požadavků normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3, ČSN CLC/TR 61340-5-2 a měřicích postupů dle norem řady ČSN EN 61340. Dále lze provést inspekci dle konkrétních norem na produkty, u kterých jsou měřeny a stanoveny požadavky na elektrostatické vlastnosti, např. ČSN EN 1815,16350,1149-1.

Zákazník je oprávněn podávat na činnost IO stížnosti a odvolání. Stížnost je podávána na činnost inspektorů, na nedodržení pracovních postupů, na používání nevhodných měřidel, apod. Odvolání je podáváno na výsledek inspekční zprávy a její vyhodnocení. Zákazník musí stížnost/odvolání podat písemnou formou k rukám manažera inspekčního orgánu (dále jen MIO), který ho obratem informuje o jejím/jeho přijetí. MIO po obdržení písemné stížnosti nebo odvolání provede posouzení, zda se stížnost/odvolání týká IO,
provede nezávisle a nestranně posouzení oprávněnosti nebo neoprávněnosti. V případě stížnosti na naměřené hodnoty, která je uplatněna dodatečně, není možné stížnost přijmout, neboť opakované měření není možné z důvodu možných změn u měřených předmětů. V případě oprávněnosti přijme příslušná nápravná opatření, se kterými seznámí všechny zaměstnance inspekčního orgánu. Vyřízení stížnosti/odvolání musí být provedeno do 30 dnů od písemného doručení. MIO zašle zákazníkovi písemné vyjádření a v případě oprávněnosti ho seznámí s přijatými nápravnými opatřeními.

Při zkoumání a rozhodování o stížnosti/odvolání není dovoleno zákazníka jakýmkoli způsobem diskriminovat a musí být zajištěna nestrannost a nezávislost posouzení.

Seznam technických norem v rámci flexibilního rozsahu - zde.

Stránky Inspekčního orgánu ABE.TEC, s.r.o.:
 

www.esd-inspekce.cz


 

Kam dále

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech