Výběr ESD nábytku

Datum: 03.01.2018
  | 
Kategorie: Antistatika
Vyhrazené prostory pro práci s elektrostaticky citlivými součástkami EPA (Electrostatic Discharge Protected Area) mohou mít libovolnou velikost od jednoho stolu až po průmyslová pracoviště o ploše několika tisíc metrů čtverečných.
     

E-booky zdarma

Školení v oblasti antistatiky

ESD inspekce

Vyhrazené prostory pro práci s elektrostaticky citlivými součástkami EPA (Electrostatic Discharge Protected Area) mohou mít libovolnou velikost od jednoho stolu až po průmyslová pracoviště o ploše několika tisíc metrů čtverečných.

V případech, kdy jsou uvažována nová pracoviště nebo hlavní renovace pracovišť, doporučuje se, aby byla většina prostoru zahrnuta do jediného prostoru EPA. Pro existující pracoviště může být nepraktické nebo ekonomicky nežádoucí rozsáhlé přebudování. V těchto případech jsou rovněž přípustné malé prostory EPA nebo několik malých prostorů EPA, které nemusí zahrnovat podlahu. Pokud musí výrobek procházet více prostory EPA, mezi kterými musí být přepravován, je nutné pamatovat na doplňková balení a dodatečná opatření.

K oddělení jednotlivých EPA prostorů mohou posloužit ESD zástěny, PVC závěsy nebo ESD plexi.

Pro zajištění svedení elektrostatického náboje vzniklého na pracovišti se provádí ochranné uzemnění přes rezistory. Rezistor o jmenovité hodnotě 1MOhm je běžně užíván pro náramky a pro uzemnění pracovních povrchů. Pokud se pracovník dotkne vodiče pod napětím v případě napájecí elektrické sítě (včetně třífázové), tento rezistor omezí proud procházející pracovníkem na hodnotu menší než 0,5 mA. Podle IEC 60479 a IEC 61010-1 je tato hodnota považována za bezpečnou hodnotu.  

Důležitost uzemnění antistatických pracovních povrchů

Rozsah programu pro ochranu elektrostaticky citlivých součástek (ESDS) může být jednoduchý a levný, ale také složitý a komplexní. Minimum je však „základní program potlačování ESD“, který by měl zahrnovat alespoň následující tři složky:

  1. uzemněný pracovní povrch;
  2. uzemnění personálu pomocí systému s náramky;
  3. ochranné balení pro přepravu ESDS z jednoho kroku zpracování k dalšímu.

Z toho vyplývá, že jednou z nejdůležitějších komponent ochrany ESDS, je věnovat dostatečnou pozornost antistaticky ošetřeným pracovním povrchům.

Požadavky na pracovní povrchy v EPA prostorech

Ověření shody antistatických vlastností pracovních povrchů, skladovacích polic a vozíků se ověřuje zkušební metodou IEC 61340-2-3. Zjišťuje se rezistance k zemi (Rg), která by měla být < 1 x 109 Ω. Povrchy by neměly být propojeny sériově. Kromě antistatických vlastností jsou další důležité parametry těchto materiálů. Je to jejich mechanická odolnost, odolnost proti otěru, proti chemikáliím, tepelná odolnost a snadná údržba.

Rozdělení antistatických pracovních povrchů

1) Stoly s antistatickou pracovní deskou (celo-antistatické stoly).
2) Stávající stoly s fixní antistatickou úpravou
    2a) Antistatický laminát.
    2b) Antistatická „lina“.
3) Stávající stoly s přenosnou antistatickou úpravou
    3a) Servisní antistatické pracoviště.
    3b) Montážní antistatické pracoviště včetně antistatické podložky na podlahu.

Konfigurace ergonomických pracovních stolů

ESD pracovní židle

Kvalitní ESD židle je velmi důležitou součástí ergonomie na pracovní stanici. I když je pracoviště navrženo podle všech pravidel ergonomie, špatná židle může zničit konečný výsledek. Ergonomické židle a dobře navržená pracovní stanice zajišťují, že práce se stane produktivnější a pohodlnější. S cílem získat co nejlepší možnou podporu v různých pracovních pozicích musí být židle pro každého uživatele správně nastavena.

Je důležité, aby v EPA prostorách byla používána málo se nabíjecí a uzemněná sedadla. Sedadla by neměla být nikdy používána jako primární prostředek uzemnění, ale existuje i výjimka (při dodržení specifických zásad). Je třeba zdůraznit, že i když pracovníci sedí, měli by používat náramky a sedadla by měla tvořit sekundární prostředek pro vybíjení. Je přípustné, aby části sedadel, které pravděpodobně nepřijdou do kontaktu a tělem nebo ESDS, například spodní část sedadla, byla vyrobena z nevyhovujících materiálů.

Sedadla, která jsou ve shodě IEC 61340-5-1, by měla být pro usnadnění identifikace označena vhodnými štítky EPA.

ESD vozíky

Ne vždy je práce omezena pouze na jediné pracoviště. Nářadí a nástroje se musí přesouvat podle potřeby. Pro tuto situaci jsou ideální ESD průmyslové vozíky, zvyšující produktivitu až o 30%. Vozíky poskytují dodatečný prostor na práci nebo skladování a lze je používat kupříkladu k přepravování různých položek, k uložení měřicích jednotek a udržování vyrovnávací zásoby na výrobní lince.

Pro zajištění spojení vozíků se zemí se v některých oblastech využívají elektrostaticky vodivé řetězy, ale jistější je uzemnění pomocí vodivých kol (minimálně dvou). Uzemnění vozíků řetězy není spolehlivé. Jistější je zajistit minimálně dvě vodivá kola vozíku, což zajistí dostatečné spojení se zemí. Aby se zajistila správná funkce, mělo by se provádět měření rezistance k zemi, která by měla odpovídat normě EN 61340-5-1 a měla by být měřena každé 3 měsíce.

ESD skříně, regály a skladovací systémy

Regálové systémy a průmyslové skříně jsou základním předpokladem pro udržování čistoty a pořádku na pracovišti. Životnost a stav nástrojů můžete výrazně zlepšit jejich správným ukládáním. V uzamčené skříni jsou bezpečně umístěny na svém místě a chráněny před prachem a špínou.

Veškerá manipulace s ECS při příjmu, skladování, vychystávání a manipulaci musí probíhat ve vyhrazeném prostoru při dodržování výše uvedených zásad. Na těchto pracovištích se manipuluje s vlastní ECS. Je proto důležité, aby součástka byla ponechána v originálním obalu co nejdéle. Nejlépe až do doby vlastního osazení. Pracovníci skladu musí být také seznámeni se zásadami ochrany ECS a musí je dodržovat.

 

Kategorie produktů

Youtube Kompletní nabídka ESD nábytku Treston (na www.treston-nabytek.cz)
Youtube ESD pracovní stoly
Youtube ESD pracovní židle
Youtube ESD vozíky
Youtube ESD kovové skříňky se zásuvkami
Youtube ESD plechové skříně a skladovací regály
Youtube ESD průmyslové přepážky pro oddělení pracovišť
Youtube ESD skladovací zásobníky a skříňky na zásobníky
Youtube Výstražná značení a štítky pro označení EPA prostor
Youtube ESD podlahy a pracovní povrchy
Youtube Zemnicí boxy a kabely
Youtube Ionizátory
Youtube Odsávací a filtrační zařízení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ve všech produktech