Software pro ovládání malých CNC frézek

Datum: 04.04.2019
  | 
Kategorie: CNC frézky
CNC frézky lze z hlediska použitelnosti softwaru rozdělit na otevřenou a uzavřenou koncepci. Základem CNC frézek jsou krokové motory, které ovládají jednotlivé osy pohybu.
     

E-booky zdarma

Školení v oblasti CNC frézek

ESD inspekce

CNC frézky lze z hlediska použitelnosti softwaru rozdělit na otevřenou a uzavřenou koncepci. Základem CNC frézek jsou krokové motory, které ovládají jednotlivé osy pohybu. Motory jsou buzeny výkonovými polovodičovými prvky, které jsou umístěné na desce s plošnými spoji spolu s ostatními součástkami. Platí, že takto je možné řídit (budit) cívky jednotlivých krokových motorů a uvádět tak do pohybu jednotlivé osy XYZ. Otevřený systém znamená to, že vstupem CNC frézky jsou vlastně cívky krokových motorů buzené polovodičovými prvky. Vstupem otevřené CNC frézky je konektor, přes který lze ovládat (budit) krokové motory (většinou 3 až 4 motory).

Obr. 1 – uzavřená a otevřená koncepce. Otevřená koncepce umožňuje přímý přístup přes paralelní port. Je však nutný převodník z USB.Jestliže má frézka „otevřené“ vstupy krokových motorů, je uživatel schopen vhodným prostředkem, tedy softwarem, řídit pohyby CNC frézky. Otevřený přístup ke krokovým motorům dává neomezené možnosti řízení CNC frézky, které nejsou závislé na jednom softwaru, kódovacím jazyku a operačním systému. To jsou základní přednosti otevřené koncepce.

Uzavřená koncepce je vlastně silně omezená otevřená koncepce, která je přizpůsobena jednomu operačnímu systému a jednomu softwaru. Vstupem CNC frézky je uživatelský port USB. Což je velmi výhodné, výrobce CNC frézek dodá software s driverem, které pracují pod operačním systémem Windows. Uživatel frézky se soustředí na software, který dodává výrobce CNC frézek. Je zaručený bezpečný a stabilní provoz softwaru a CNC frézky (Obr. 1).

Srovnání koncepcí otevřená / uzavřená

Otevřená koncepce

Otevřená koncepce frézky dává uživateli prakticky možnost ovládat frézku jakýmkoliv softwarem, který je trhu. CNC frézka má přímé vstupy na krokové motory přes paralelní port. Především 3D softwary mají přímé výstupy na paralelní port, příkladem může být Mach3 nebo Galaad. Běžný uživatel ale většinou používá notebook nebo moderní PC. Běžné počítače dnes nemají přímo adresovatelné paralelní porty. Důvod je jednoduchý, časování výstupu na paralelním portu je v mikrosekundách, a to bohužel nelze v PC zajistit. (Vždy se do toho „plete“ nějaký proces s vyšší prioritou a ovládání paralelního portu tak nedodržuje přesné časy mezi impulsy.) Pokud chce uživatel použít řízení přes paralelní port, musí být obeznámen s funkcí a řízením paralelního portu.

Uživatel frézky musí mít znalosti o principech frézování a musí být znalý i v IT technice. To může být nevýhodou, protože uživatel může být skvělý znalec frézování, ale nemusí být znalec IT techniky. Pokud tedy chceme používat USB port (a většinou tomu tak je), výrobci otevřených CNC frézek samozřejmě ochotně přizpůsobují své CNC frézky komunikaci přes USB port. Co to znamená? Pokud chceme mít vstup přes USB, musíme vždy použít nějaký USB/PLT převodník. To znamená mít „chytrou krabičku“, která převedená data ze softwaru pošle přes USB a „chytrá krabička“ je převede na paralelní port (PLT), tj. vyšle signály do krokovýchmotorů.


Obr. 2 – praktická provedení USB/LPT převodníků (například Galaad, EstlCAM, CNC Studio, Win PC, Eding CNC atp.)

Musíme si uvědomit, že „chytrá krabička“ nemůže být natolik chytrá, aby sloužila pro několik CAD softwarů, ale pouze pro jeden. Avšak existuje „krabička“ – tzv. G-Code procesor – která obsahuje moderní Arduino. To znamená, že po změně interního programu můžeme nakonec s jednou „krabičkou“ zpracovávat data z více CAD. Není bez zajímavosti, že otevřená platforma CNC frézek je přístupná pro Linuxové aplikace, které jsou volně ke stažení.

Uzavřená koncepce

Uzavřená koncepce CNC frézky znamená, že „chytrá krabička“ je součástí stroje. Mnohdy je integrovaná na základní desce s budiči krokových motorů uvnitř frézky. Vstupním portem je USB a ovládacím softwarem je pouze jeden program. Zde již záleží na tom, co tento program umí. Většinou nejde o CAD, nýbrž o program, který umožní načtení dat a jejich editaci. Hlavní úlohou příslušného softwaru je ovládání CNC frézky přes notebook nebo PC.

Je jasné, že tato koncepce je velmi přívětivá k uživateli. Od uživatele se neočekávají hluboké znalosti v oblasti IT. Na druhou stranu platí, že co integrovaný software neumí, tak neumí ani CNC frézka. Může nastat paradox, že máme CNC frézku, která má vynikající vlastnosti, ale kvůli omezujícímu softwaru nevyužijeme naplno všech vlastností stroje (Obr. 2).

Důležitou skutečností je podpora výrobce nebo prodejce / distributora stroje. Nákupem CNC frézky v e-shopu, který zajišťuje pouze prodej (mnohdy velmi levně), nebo nákupem v zahraničním internetovém obchodu může naše radost z koupě zařízení záhy skončit. CNC frézku se nám nepodaří zprovoznit a dojde k velkému zklamání. Dbáme na to, aby byl náš nákup spojen s technickou podporou. Před nákupem frézky si vždy uděláme „revizi“ vlastních znalostí strojního obrábění, technických znalostí a zkušeností, ale i znalostí v IT. Spojením našich znalostí a podporou výrobce dosáhneme nejlepších výsledků práce na CNC frézce.

Srovnávací tabulka otevřené a uzavřené koncepce

  Uzavřená koncepce CNC frézky Otevřená koncepce CNC frézky
CAD/CAM Software Software definovaný výrobcem CNC frézky. Libovolný CAD/CAM software (2D, 2,5D, 3D).
Hardware, převodník k USB/ovládacím vstupům krokových motorů Převodník je integrovaný v CNC frézce, vstup na USB. Převodník je mimo frézku, každý software musí mí svůj převodník USB/LPT.
2D/3D frézování Závisí od výrobce CNC frézek, pokud použije 3D software, může být pro uživatele, který chce pouze dělit materiál, zbytečně složitý. Přístupná pro jakýkoliv 3D CAD/ CAM software. Uživatel se sám rozhodne, jaký 3D software použije, nebo zda zůstane u jednoduchého 2D softwaru na dělení materiálu, gravírování atd.
IT nároky na uživatele Běžná znalost PC, Windows, 2D software. Vyšší znalost přenosu a zpracování dat do CNC frézky, znát principy pohybů XYZ, G-kódů apod.
Znalosti strojního frézování Znalosti v oblasti převážně v 2D, výpočet frézovacích rychlostí, volba nástroje atp. Znalosti v oblasti 2D, 2,5D, 3D výpočet frézovacích rychlostí, volba nástroje atp.

Kategorie produktů

Youtube CNC frézky
Youtube Software pro CNC frézky
Youtube Frézovací motory
Youtube Vrtáky a frézy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ve všech produktech