Možnosti optické kontroly osazených desek plošných spojů

Datum: 11.12.2018
  | 
Kategorie: Kontrolní a měřicí přístroje
V současné době jsou sestavy DPS složeny z více prvků. Na desce s plošnými spoji jsou nejenom prvky SMD, ale také mechanické díly, jako například konektory, svorky, tlačítka atd.
     

E-booky zdarma

Školení v oblasti pájení

ESD inspekce

V současné době jsou sestavy DPS složeny z více prvků. Na desce s plošnými spoji jsou nejenom prvky SMD, ale také mechanické díly, jako například konektory, svorky, tlačítka atd. Výrobní firma stojí před otázkou, jak kontrolovat tyto prvky na desce  s plošnými spoji. Běžnými AOI to není zcela možné, neboť tyto automatické optické inspekční systémy jsou navrženy pro kontrolu  SMD a zcela ojediněle na vývodové součástky a mechanické díly.

Pracovní výška běžných optických systémů je 2 až 4 cm, přičemž kamera nebo kamery mají pevné ostření. V poslední době je častým druhem testování kontrola konformních laků. Snahou výrobců sestav je dosáhnout kompletní kontroly sestav desek s plošnými spoji a co nejvíce omezit vliv lidského činitele. Jaké je tedy možné řešení kontroly celé sestavy desek s plošnými spoji?

Na kontrolu kompletních DPS sestav včetně mechanických dílů, konektorů, vysokých dílů a konformních laků je určen 3D AOI. 3D AOI  obsahuje pohyblivou kameru, laserový paprsek a bílé LED a UV LED pro kontrolu DPS a mechanických prvků. 3D AOI je kontrolní systém, který se zaměřuje na mechanické díly, vývodové součástky, čárové kódy a konformní laky.

3D kamera slouží ke kontrole mechanických dílů, které jsou na DPS. Můžete kontrolovat a hlavně měřit mechanické prvky a díly. Pohyblivá kamera Vám umožní kontrolu a měření vodorovných i svislých dílů. Kamera se pohybuje v 360° a může snímat obraz pod  úhlem 45°nebo 90°. Není problém změřit například průměr otvoru či velikost nebo vzdálenost konektorů atd.

Dalším měřicím prvkem je laser. Laserový snímač měří zcela přesně výšky a délkové míry. Laserový snímač slouží ke čtení čárových kódů.

Hlavní předměty kontroly 3D AOI

  • Kontrola šroubů, přítomnost šroubu, výška a úplnost zašroubování.
  • Kontrola pokovení dílů.
  • Čtení čárového kódu.
  • Čtení označení na válcových dílech.
  • Kontrola nastavení DIP přepínačů.
  • Kontrola úplnosti pinů v konektoru.
  • Kontrola bandáží, páskovaných svazků vodičů.
  • Kontrola polarity kondenzátorů.
  • Správnost osazení relé.
  • Kontrola přítomnosti a polarity vývodových součástek.

Kde je možné využít 3D AOI?

3D AOI má uplatnění jak v elektronické montáži, tak při kontrole mechanických dílů a sestav. Konečně má výrobce k dispozici  kontrolní systém, který posouvá stupeň kontroly na vyšší stupeň. 3D AOI je univerzálním systémem, který se programuje na téměř libovolnou sestavu desek s plošnými spoji nebo mechanickými díly. 3D kontrola může být poslední kontrolou předsestavením  finálního produktu. Kontrolou všech prvků na desce s plošnými spoji podstatně zvyšujeme úroveň kontroly, její spolehlivost a nezávislost na lidském činiteli.

Umístění 3D AOI ve výrobním procesu

a) Silná stránka 3D AOI je v kontrole mechanických dílů, proto je ideální začlenění 3D AOI právě po kontrole SMD a například po doosazení konektory. První možností umístění ve výrobním procesu je kontrola smíšené montáže a dodatečně vložených dílů do sestavy se SMD prvky.

b) Kontrola vývodových součástek před nebo po pájení vlnou.

c) Kontrola finálních sestav desek s plošnými spoji a mechanickými díly.

d) Vstupní kontrola mechanických dílůnebo celých sestav.

Závěr

Optický tester 3D je nový kvalitativní způsob kontroly a měření. Zatím nebylo běžnou praxí automaticky měřit celé sestavy. Nyní  máme k dispozici v procesu kontroly další stupeň. Stupeň, který uzavírá výrobní proces elektronické montáže. 3D AOI ošetří  neshody, které byly jinak odkázány na zjištění lidské síly. Cena nového systému není nijak závratná a může si ji dovolit i menší firma.

Kategorie produktů

Youtube 3D optický testovací systém Inspectoscan
Youtube Systémy AOI

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ve všech produktech