ESD audit

 

ESD Inspekce

Od roku 2015 je ABE.TEC, s.r.o. akreditovaný inspekční orgán v oblasti potlačování elektrostatického náboje v pracovním prostředí a měření daných parametrů jednotlivých předmětů uzemněných nebo neuzemněných.

Tato akreditace potvrzuje naše schopnosti i kapacitu provádět inspekce a audity podle následujících norem:

 • IEC 61340-5-1 (vč. přidružených norem)
 • ČSN EN 1081,
 • ČSN EN 1815,
 • ČSN EN 20345:2012, 20346:2012, 20347:2012
 • ČSN EN 1149-1, 1149-5
 • ČSN EN16350:2014

ABE.TEC, s.r.o. Inspekční orgán je akreditován Českým institutem pro akreditaci, což je orgán, na které se vztahují mezinárodní dohody, jako je ILAC, a proto jsou uznávány po celém světě.

Co Vám přinese akreditovaná inspekce:

 • Doklad shody s požadavky dané normy při uvádění nových ESD materiálů, nástrojů, strojů, přístrojů apod. na trh nebo provedení ESD instalací u zákazníka.
 • Potvrzení klasifikace ESD předmětů pro výběr v rámci ESD programu jako doklad shody.
 • Doklad o dodržení stanovených ESD požadavků pro dodavatele nebo zákazníka.
 • Expertíza ESD prvků v právních sporech nebo ve sporných případech. Inspekční zpráva a certifikát je důvěryhodným dokladem pro zákazníky a dodavatele. Inspekce provedená akreditovaným inspekčním orgánem je uznávána celosvětově.

Co Vám akreditovaný inspekční orgán ABE.TEC, s.r.o. zajistí:

 • Inspekce, která je v praxi svědčená a sledována nezávislými orgány.
 • Finančně nezávislý kontrolní orgán.
 • Vysoce zkušení inspektoři a osvědčený.
 • Vedení a zaměstnanci se zavázali k nestrannosti a důvěrnosti.
 • Jasné a srozumitelné inspekční zprávy s dobře podloženými závěry.
 • Inspekční zpráva, která obsahuje:
  • identifikaci a popis ESD předmětu,
  • naměřené hodnoty,
  • kontrolu dokladů o shodě,
  • fotodokumentace,
  • vyhodnocení dle požadavků příslušné normy (např. ČSN EN 61340-5-1 ed.3.
 • Certifikát o shodě s požadavky příslušné normy (např. ČSN EN 61340-5-1 ed.3).

Kontaktujte nás pro další informace nebo objednávku ESD inspekce.

ESD audit

Dle požadavků zákazníka je provádíme celkový audit, při kterém jsou zkontrolovány všechny ESD požadavky, nebo částečný audit, při kterém jsou kontrolovány jen vybrané ESD požadavky.

ESD audit je ověření nastavení ESD požadavků a jejich funkčnosti v zavedeném ESD programu, odhalení neshod s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 v platném znění.

Společnost ABE.TEC s.r.o. , firma certifikovaná dle ISO 9001 na poradenskou činnost v antistatice, provádí ESD audity vyhrazených prostorů pro práci s elektrostaticky citlivými součástkami dle postupu, který vychází z norem řady ČSN EN 61340.

Odborní auditoři provedou namátkovou kontrolu zavedených ochranných ESD prvků, kontrolu jejich funkčnosti a dodržení požadovaných parametrů. Potřebná měření provádějí měřidly kalibrovanými akreditovanou laboratoří.

Co Vám audit přinese:

 • Kontrola a ověření funkčnosti zavedených ESD požadavků ESD programu na ochranu součástek citlivých na elektrostatický výboj porovnáním s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3, případně vnitropodnikové směrnice.
 • Odhalení a definice neshod.
 • Doporučení k odstranění neshod.
 • Následné odstranění neshod vede ke zvýšení kvality zavedených ESD opatření.

Co je výstupem auditu:

Protokol z auditu ESD programu, který obsahuje:

 • výsledek provedených kontrol, naměřené hodnoty na ESD předmětech
 • vyhodnocení jednotlivých ESD prvků dle požadavků normy ČSN EN 61340-5-1, případně vnitropodnikové směrnice
 • popis všech zjištěných neshod
 • doporučení k odstranění neshod

Máte další otázky k ESD auditu nebo jej chcete objednat? Kontaktujte nás.

Poradenství v oblasti antistatiky

ABE.TEC, s.r.o. nabízí v rámci poradenství nalezení a návrh na odstranění příčin problémů s elektrostatickým nábojem. Zajištění ESD požadavků na ochranu elektronických součástek před elektrostatickými jevy v souladu s požadovanými předpisy a normami jsou jedním ze základních kritérií kvality výroby a služeb.

Co Vám poradenství přinese:

 • analýzu rizik výskytu elektrostatického náboje v daném EPA prostoru Dle potřeb je proveden částečný auditu, celkový audit nebo měření jednotlivých prvků.
 • návrh opatření na eliminaci elektrostatického náboje Je vypracován návrh na úpravu EPA prostoru a organizace práce, doporučení na vybavení ESD zařízením, předměty, nářadím, doporučení školení a kontrol apod.
 • vypracování projektu na potlačení výskytu elektrostatického náboje pro konkrétní problém

Nabídku poradenských služeb naleznete na stránce Služby a poradenství v antistatice. Pokud máte další otázky, kontaktujte nás.

Školení v oblasti ESD

Školení je zaměřeno na získání teoretických i praktických znalostí o požadavcích na ochranu součástek proti elektrostatickému výboji ve výrobním procesu a službách. Absolvent získá komplexní přehled v oblasti teorie antistatiky. Účastní se praktických ukázek měření a kontrol a sám si vyzkouší pod dohleden školených instruktorů jednotlivá měření a audit.

Školení provádí odborný lektor se znalostí legislativy a několikaletou praxí v problematice antistatiky.

Absolvent školení projde závěrečným testem a získá Osvědčení ESD koordinátor.

Společnost ABE.TEC, s.r.o. je certifikována dle ISO 9001 na školicí činnost a poradenskou činnost v antistatice.

Náplň školení vychází z norem ANSI / ESD 20.20 a norem řady ČSN EN 61340.

Co Vám přinese školení v oblasti ESD:

 • Seznámení s legislativou.
 • Seznámení s aplikací legislativy do vnitropodnikových předpisů.
 • Teoretické i praktické seznámení s požadavky na ochranu součástek proti elektrostatickému výboji.
 • Teoretické i praktické seznámení se způsoby kontroly požadavků na ochranu součástek proti elektrostatickému výboji.
 • Praktické provedení ESD auditu a kontrol.
 • Získání odbornosti pro vykonávání především funkce ESD koordinátora, interního auditora a školitele operátorů.
 • Dovednost řešit problematiku při zajišťování ochrany součástek proti elektrostatickému výboji.

Školení mimo území České republiky provádíme online.

Aktuální typy a termíny školení naleznete na stránce Aktuální termíny vzdělávání.

Dodávka vybavení EPA prostoru vyráběné ABE.TEC, s.r.o.

ABE.TEC, s.r.o. je certifikovaná dle ISO 9001 na výrobu elektrotechnického zařízení, přístrojů a pomůcek a i pro oblast antistatiky vyrábí své vlastní výrobky:

Zemnicí boxy

Zemnicí boxy jsou určeny pro snadné a rychlé připojení uzemňovacích náramků na montážních pracovištích ve vyhrazených prostorech EPA. Lze je použít pro pracoviště trvalá i servisní. Zemnicí box tvoří plastová krabička, na jejímž čele jsou tři připojovací místa, z krabičky vychází 2,5 m dlouhý vývod s volitelným zakončením. Vnitřní propojení svorek je buď přes ochranné rezistory 1 MΩ nebo přímé. V nabídce různé varianty včetně varianty ANTIVANDAL s mosaznými zdířkami.

 

Zemnicí vidlice

Zemnicí vidlice je určena pro snadné a rychlé připojení ochranných uzemňovacích prvků k zemnímu rozvodu (do zásuvky) na montážních pracovištích ve vyhrazených prostorech EPA. Odpovídá normě EN 61 340-5-1. Je vhodná zejména pro pracoviště dočasná a servisní. Zemnicí vidlice je vybavena pro připojení k zemnímu rozvodu jednou banánkovou zdířkou 4 mm a jednou přístrojovou zdířkou, která umožňuje připojení jak banánku, tak kabelových dutinek, vidlic a holých vodičů. Vnitřní propojení svorek je přímé.
 

Servisní antistatické pracoviště

Servisní ESD pracoviště se používá jako snadno přenosné antistatické pracoviště. Odpovídá normě EN 61 340-5-1. Je tvořeno uzemnitelnou antistatickou podložkou na pracovní plochu, zemnicím boxem, ochranným náramkem a zemnicí vidlicí. Rozměry: 800 x 600 x 2 mm.

 

ESD potah na židli

Antistatický potah pracovní židle je určen pro úpravu běžné pracovní židle na antistatickou tak, aby splňovala požadavky normy EN 61 340-5-1. Upravenou židli je pak možno použít pro práci ve vyhrazených prostorech pro elektrostaticky citlivé součástky v elektrotechnickém průmyslu. Antistatický potah je ušit z úpletu z kompozice PES hedvábí a antistatické vlákno.Toto složení zajišťuje požadované antistatické vlastnosti, nízkou hmotnost, pružnost a současně i velmi dobré pocity při sezení – potah „neklouže“.

 

WS tester

Wrist Strap tester je kontrolní přístroj určený k testování ochranných přizemňovacích náramků používaných na antistatických pracovištích ve vyhrazeném prostoru podle normy EN 61 340-5-1. Uvedená norma předepisuje denní kontrolu způsobilosti těchto náramků.

Kalibr pro WS tester

Kalibr Wrist Strap testeru je přístroj určený ke kalibraci testerů ochranných přizemňovacích náramků, které jsou používány na antistatických pracovištích ve vyhrazeném prostoru podle EN 61 340-5-1. Kalibr pro Wrist Strap tester je nastaven na dané horní a dolní limity mezí s přesností 1%.

Combo tester

Combo tester je kontrolní přístroj určený k testování ochranných přizemňovacích náramků, přívodů k náramkům a antistatické obuvi používaných na antistatických pracovištích ve vyhrazeném prostoru podle normy EN 61 340-5-1. Uvedená norma předepisuje denní kontrolu způsobilosti těchto náramků a obuvi.

Kalibr pro Combo tester

Kalibr Combo testeru je přístroj určený ke kalibraci testerů ochranných přizemňovacích náramků, jejich přívodů a obuvi, které jsou používány na antistatických pracovištích ve vyhrazeném prostoru podle EN 61 340-5-1. Uvedená norma předepisuje denní kontrolu způsobilosti těchto náramků a obuvi testerem, který je třeba minimálně jedenkrát ročně zkalibrovat.

 

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech